Vervoersvoorwaarden

1. Aanvragen voor het vervoer van personen naar luchthaven of treinstation gebeuren bij voorkeur via e-mail of website. Slechts indien dit niet mogelijk is, kan een aanvraag telefonisch gebeuren.

2. De klant moet alle nodige informatie verstrekken zoals aangegeven op de online order formulieren met betrekking tot het transport opdat Low Cost Luchthavenvervoer in de mogelijkheid is om de opdracht uit te voeren.

3. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld hierboven in artikel 2, kan Low Cost Luchthavenvervoer niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet correct uitvoeren van het vervoer. Indien de klant niet aanwezig is op het afhaalpunt of op het afgesproken uur, dan zal dit transport worden aangerekend.

4. In geval van annulering of aanpassing binnen de 24 uren voor vertrek, gelieve ons telefonisch te contacteren voor bespreking.

5. Alle péages of tol is altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.

6. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar, wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.

7. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.